EU-kort ger fri nödvändig vård i EU-länder

Vi betar av punkt efter punkt på listan över allt att sätta oss in i inför flytten utomlands. Eftersom vi inte kommer att bo permanent i vårt nya land till att börja med (vi vill vara försiktiga och känna oss för så att vi verkligen trivs innan vi gör något drastiskt) och vi kommer att ha kvar våra jobb i Sverige – och därmed också betala skatt här, så behöver vi se över vad som gäller om vi behöver uppsöka läkare.

I Spanien har man endast rätt till fri sjukvård om man är skriven i landet och dessutom arbetar och betalar skatt där. Vi hamnar som sagt utanför den ramen och håller just nu på att kolla upp hur vi bäst löser det. Man kan naturligtvis teckna en privat sjukförsäkring, men sådana kostar mången penning per person, så det tål att tänkas på och alternativen undersökas noggrant.

Som EU-medlemmar har vi dock rätt till fri nödvändig vård på samma premisser som de som är skatteskrivna i landet. För att få tillgång till nödvändig vård måste man dock ha ett EU-kort som man beställer från Försäkringskassan (kan göras här). Detta måste man ha med sig. Kortet ska beställas i god tid innan man reser, eftersom det tar ett tag att få det (ca 10 dagar). Kortet gäller i 3 år. Glöm inte att barn ska ha egna kort. EU-kortet benämns ibland som ”Blå kortet”.

Så här står det om nödvändig vård på Försäkringskassans hemsida:

”Med vård menas sjukhusvård, läkarvård, tandvård, läkemedel med mera som du kan få inom ramen för det allmänna sjukvårdssystemet i det medlemsland du besöker. Med nödvändig vård menas inte bara akutvård, utan även vård som orsakas av kronisk sjukdom, inklusive provtagningar och medicinska kontroller.

All vård betraktas inte som nödvändig. Om vården kan vänta tills du kommer tillbaka till Sverige är den inte nödvändig. Den bedömningen görs alltid av läkare eller annan vårdpersonal som behandlar dig, och beror på sjukdomen och hur länge du ska stanna i landet.”

Det kan också vara bra att veta att försäkringsskyddet genom hemförsäkringen man har endast gäller de första 45 dagarna man vistas utomlands (i vissa fall 60 dagar beroende på vad man har för bolag).

En annan sak att tänka på att det är pass som gäller som legitimation överallt, ett svenskt körkort funkar dåligt eller inte alls på många ställen. Vi kommer att dra kopior på våra pass för att slippa gå runt med originalen överallt.

Jag vill avsluta med att tacka för alla fina kommentarer. Blir så glad! Kom gärna med frågor om ni har några så ska jag svara utifrån min erfarenhet och det jag lär mig på mitt äventyr.

torrevieja-ocio-3