Laura håller med

”Fast jag håller med Andreas. Barn vänjer sig och klarar mer än vad föräldrarna tror. Kanske blir det jobbigt för henne i början men hon kommer snabbt in i det, jag lovar. Ni gör henne en otjänst om ni sätter henne i svensk skola, svensk skola är hopplöst långt efter skolor i andra länder.
Vi har bott i både Tyskland, Frankrike och Spanien och där kan barnen läsa, skriva och räkna när de är 6 år. Det är annat än i Sverige det. Visst ställer skolorna hårda krav men så lär sig barnen något också.”

SVAR:

Men det var då väldigt vad alla vet bättre än vi som ändå är föräldrar om vad som är bäst för vårt barn. Ja, föräldrar kan tendera att överbeskydda sina barn. Ja, många curlar sina barn och det är inte bra. Ja, många oroar sig i onödan. Men nej, det är inte fallet här. Och det säger jag efter att ha rannsakat mig själv djupt och ingående.

Jag är den första att skriva under på att svenska skolan har enorma brister. Jag är inte alls nöjd och tillfreds med hur den bedrivs. Jag anser att det är skrämmande hur kunskapsnivån sjunker för svenska elever och hur lärare begravs i pappersarbete som tar tid som egentligen borde ha lagts på undervisning. Jag tycker att det är galet låg disiplinnivå i svenska skolor och att frågan om mobilens vara eller icke vara är rent absurd. Självklart borde det vara mobilförbud i skolan.

Allt detta sammantaget förändrar dock inte det faktum att vi inte kommer att kasta in vår dotter i en miljö där hon inte känner någon och där alla andra pratar ett språk hon inte förstår utan att vi får vara med i början tills hon känner sig trygg. Vi vet att det hade gått relativt snabbt om vi bara fått vara med som ett stöd första veckan. Har fått förklarat för mig att barn faktiskt måste lära sig att vara självständiga och att de inte ska vänja sig vid en massa stöd hela tiden, för då blir de aldrig självständiga. Jag vet inte om jag ska skratta eller gråta när jag hör sånt. Vi pratar om ett barn som inte ens fyllt sju år än. I mina ögon har man i den åldern rätt att få stöd från sina föräldrar, man måste inte vara självständig än. Inte på långa vägar. Herregud.

Vad gäller att barn i andra länder kan läsa, skriva och räkna när de är sex år gamla kan jag bara höja lite på ena ögonbrynet och säga ett uttråkat ”och”? So what att barnen kan läsa och skriva som sexåringar. Måste de kunna det menar ni? Är det nödvändigt? Är det inte viktigare att de får lov att vara barn ett tag till? Jag anser att man ska låta barn vara barn så länge som möjligt, men självklart lära dem ansvar på samma gång.

I mina ögon är det värre att frånta barn deras barndom och sätta press på dem med prov och betyg redan från att de är sex år gamla än att de har lägre kunskapsbank när de är sexton jämfört med andra länder. Sjunkande kunskapsnivåer är absolut alarmerande och något man måste göra något åt, men inte genom att ge prov, långa skoldagar och betyg från det att barnen är i lågstadieåldern, eller att föräldrar till nya barn inte får vistas på skolan.

Jag är övertygad om att spansk skola har många fördelar gentemot den svenska, men nackdelarna väger ändå över för oss som det ser ut just nu.

Nu har jag diskuterat ämnet skola färdigt för ett tag, så vet ni det ifall ni inte får svar på fler skolkommentarer.

Andreas undrar hur vi tänker

”Varför väljer ni bort spansk skola? Vill ni inte att hon ska integreras? Man får ta seden dit man kommer precis som jag antar att ni kräver att folk som kommer till Sverige ska göra. Ni gör barnet en otjänst om ni inte låter henne bli en del av det nya samhället. Ni skulle knappast tycka att det var bra om alla som kom till Sverige ville ha egna skolor eller hur?
Nej jag förstår inte hur man tänker om man inte väljer spansk skola. Er dotter vänjer sig.”

SVAR:

Kära Andreas.

Om du hade känt vår dotter så hade du förstått hur vi tänker. Nu känner du varken vår dotter eller oss, vilket framgår tydligt i dina frågeställningar. Att kasta in ett barn som är väldigt försiktigt och inte tar för sig alls i nya situationer, ett barn som hellre drar sig undan än vågar testa nya saker, i en miljö som är helt främmande, med ett språk som är helt främmande och tycka att de får reda upp det själva och att de vänjer sig, är helt borträknat för oss. Så tänker vi. Vår dotter står i starten av sin skoltid och vi vill att det ska bli en positiv upplevelse för henne, inte något traumatiskt.

Mina åsikter om folk som kommer hit till Sverige vet du inte ett dugg om, vilket också framgår tydligt av din kommentar. Om Sverige, liksom Spanien, hade vägrat att låta föräldrar följa med sina barn till skolan den första dagen eller dagarna när de kommer helt nya så hade jag hoppats att de övervägt att låta barnen gå i en skola där de förstod språket. Sedan är det för mig helt självklart att man gör allt man kan för att lära sig språket ändå.

Vi vill att vår dotter ska gå i svensk skola ett tag tills hon har vant sig mer vid allt det nya och tills hon förstår språket åtminstone något. Sedan kan vi tänka oss att byta över till spansk skola. Eventuellt. Under tiden läser de spanska i den svenska skolan och vår dotter kommer dessutom få extraundervisning i spanska både nu innan vi åker och sedan medan vi är där. Så tänker vi.

Flytta till Spanien – spansk skola

Ända sedan vi bestämde oss för att flytta till Spanien har jag frusit mer än vanligt här hemma. Tanken på att vi nästa år vid den här tiden kommer att befinna oss i värmen istället för här hemma i råkylan gör mig mycket otålig. Jag vill vara där nu! Men jag får tåla mig. Om en månad får jag lapa solsken och värme (betydligt varmare än här i alla fall).

När vi beslöt oss för Spanien började vi genast kolla upp olika spanska skolor för Alva att gå i. Vi vill ju självklart lära oss språket så snabbt som möjligt och även integreras i samhället så gott vi kan. Det går självklart inte att säga att spanska skolan är si eller så, det finns naturligtvis bättre och sämre skolor där som här, så är det överallt. Däremot finns det vissa generella grejer att sätta sig in i.

Några saker som vi funderat över i val av skola är att spanska skolan har omdömen av barnen från det att barnen är 3 år gamla. Betyg från de är 6 år. Disciplinen är mycket bättre i spanska skolan än i svenska, vilket jag i stort sett tycker är bra, beroende på hur man går tillväga såklart. Rasterna är relativt korta och lektionerna långa, redan från småskolan. Läxor från första början. Övergripande kan man säga att kraven på barnen är mycket högre där än här. Det behöver inte vara odelat negativt, jag kan tycka att svenska skolan är helt åt skogen många gånger. Om lärarna hade möjlighet att ägna lektionerna åt att lära ut istället för att kämpa för att hålla ordning vore saken en helt annan.

Det som däremot gjorde att vi tillslut valde att avstå spanska skolan och istället låta Alva gå i Skandinaviska skolan är att föräldrar inte är välkomna i spanska skolan. Aldrig någonsin. Inte ens första dagen. Inte ens en timme. Man lämnar sina barn utanför skolans område och sen får barnen klara sig själva. Det spelar ingen roll om barnen är ledsna eller inte kan språket, föräldrar får inte vara med ändå. Man resonerar som så att barnen vänjer sig snabbt och att det går över relativt fort. Att barnen är anpassningsbara. Och det är de ju också många gånger. Men vi känner vårt barn och vi vet att om vi flyttar henne till ett annat land där hon inte kan språket och inte känner någon och bara släpper av henne utanför skolan och säger ”ha det så bra, hämtar dig om 7 timmar”, så skulle hon bli knäckt. Hon skulle bryta ihop och vägra gå till skolan. Det skulle inte gå över utan skapa ett trauma.

Vi har pratat med mängder av föräldrar som har mer eller mindre odelat positiv syn på spanska skolan och säger att barnen faktiskt klarar det. Vi har pratat med nästan lika många som har testat och barnen har mått fruktansvärt dåligt av det. Så det är självklart individuellt. Det beror såklart också på hur gamla barnen är när de sätts in i skolan. Många av de som är positiva har barn som har gått i spansk skola från de är 4-5 år, så då är det kanske annorlunda. Några har varit äldre och har ändå sett positivt på det.

Faktum kvarstår: för oss och vår dotter kommer det inte att funka, det är vi övertygade om. Inte i nuläget. Skandinaviska skolan it is med andra ord. Vi kommer att hårdsatsa på spanskan, vi kommer att läsa extra spanska utöver det som barnen läser i Skandinaviska skolan (som nu har ny rektor och inte kan jämföras med hur den var för några år sedan, nu ska den vara suveränt bra). Vi kommer också träna extra mycket på att läsa, skriva och räkna, eftersom spanska skolan är långt före den svenska, i och med att barnen börjar skolan tidigare. Kanske kan Alva sedan gå över till spanska skolan efter någon termin eller två, när allt inte är så nytt längre, vi får se. På det här viset blir övergången i alla fall något mjukare.

Om man funderar på att sätta sina barn i spansk skola ska man också veta att man måste vara inskriven i kommunen i Spanien för att få söka till skolan. Man måste allra först söka ett NIE-nummer, vilket är ett identitetsnummer för utlänningar som man behöver ha för att tex kunna köpa något i Spanien, som en bil eller liknande. Detta NIE-nummer kan man sedan bygga vidare på. För att kunna söka till skolan ska man ha något som kallas för padron. Det är att man är inskriven i kommunen. Vidare kan man bli resident och man blir då skatteskriven i Spanien, jobbar och försörjer sig där osv. För att kunna bli resident måste man kunna uppvisa försörjning i landet. För oss är det i dagsläget endast aktuellt med ett NIE-nummer och eventuellt att söka om padron. Detta för att kommunen då får bidrag för att vi är inskrivna i kommunen och självklart vill vi på så sätt kunna stödja den kommun vi bor i.

Nu ska jag fortsätta att drömma om värme och vita stränder.

Mer om att flytta till Spanien till barn.

Spansk skola - Skandinaviska skolan Costa Blanca